Полугодишњи тестови

Први разред – полугодишњи тест

Други разред – полугодишњи тест

Трећи разред – полугодишњи тест

Четврти разред – полугодишњи тест

Пети разред – полугодишњи тест

Шести разред – полугодишњи тест

Седми разред – полугодишњи тест

Осми разред – полугодишњи тест

Advertisements

Иницијални тестови за основну школу

Други разред – иницијални тест

Трећи разред – иницијални тест

Четврти разред – иницијални тест

Пети разред – иницијални тест

Шести разред – иницијални тест

Седми разред – иницијални тест

Осми разред – иницијални тест