Оперативни планови за октобар по разредима

Оперативни план за први разред за октобар

Оперативни план за други разред – октобар

Оперативниу план за трећи разред – октобар

Оперативни план за четврти разред – октобар

Оперативни план за октобар за пети разред

Оперативни план за шести разред – октобар

Оперативни план за седми разред – октобар

Оперативни план за осми разред – октобар

Advertisements